Taxonomikommittén (Tk)

Taxonomikommitténs (Tk) uppdrag är att utföra taxonomiska bedömningar när det gäller fåglar som regelmässigt förekommer inom Västpalearktis och att med dessa som grund fastställa och kontinuerligt uppdatera SOF/BirdLife Sveriges officiella lista över fågelarter inom nämnda område. TK ansvarar också för namngivning och systematik.

Senaste nytt från Taxonomikommittén

Mycket nytt från Tk

I Vår Fågelvärld nr. 1/2017 publiceras en kort version av Tk:s åttonde rapport. Den fullständiga rapporten kan laddas ner här på Tk:s hemsida, se Rapporter

Läs mer »

Mer nyheter i Tk:s nyhetsarkiv

Skriv till Tk:s sammankallande: e-post
(Vill du skriva direkt till en person, se sidan “Ledamöter“)