Sveriges fågeltaxa m.m.

Raritetskommittén presenterar här den officiella listan över anträffade taxa (arter och raser) i Sverige.

Förteckning över Sveriges fågeltaxa (PDF-fil, kräver Acrobat Reader). Uppdaterad i februari 2018 och inkluderar alla godkända fynd till och med 2016 (publicerade i Fågelåret 2016), samt taxonomiska förändringar till och med Taxonomikommitténs rapport nr 9 från febuari 2018. I förteckningen framgår också vilka arter och raser som ska rapporteras till Rk.

Fynden av de sällsynta arterna/raserna presenteras förutom i Fågelåret också i Raritetskatalogen.

När försvann kravet på Rk-granskning för vissa arter?
I denna pdf-fil kan du se vilka arter som inte längre behöver granskas av Rk samt från vilket år detta började gälla: Borttagna Rk-arter.
 
Svenska förstafynd 
Undrar du ibland när det första fyndet i landet gjordes av olika arter? Dokumentet Svenska förstafynd innehåller första fyndet av respektive art i Sverige, i både systematisk och kronologisk ordning (excel-fil). 

Svenska namn
En officiell lista med svenska namn på världens samtliga fågelarter upprätthålls av Taxonomikommittén (Tk) och nås härifrån.