Raritetskommittén (Rk)

Rubinnäktergal. Foto: Mats Waern.

Raritetskommitténs (Rk) uppdrag är att kvalitetssäkra fynd av nationellt sällsynta och/eller svårbestämda taxa samt bära det huvudsakliga ansvaret för kategorisering av den svenska fågelfaunan enligt Association of European Rarities Committés (AERC) indelning. Rk ansvarar också för ställningstaganden rörande vilka taxa som anträffats i Sverige.

Vilka arter och raser ska bedömas av Rk? Ta en titt i Förteckning över Sveriges fågeltaxa (pdf).

Till Rk:s nyhetsarkiv

 

Kontakta Rk: 

Om du vill kontakta Rk gör du det lämpligast via rapportansvarig: 

Anders Eriksson
Näckrosvägen 38 2 tr
169 37 Solna
Tel: 0705-27 07 60 

E-post

 

Kontaktuppgifter för övriga ledamöter hittar du på sidan Ledamöter

Information om andra länders raritetskommittéer, taxonomi m.m. hittas på: Association of European Rarities Committees

Senaste nytt från Raritetskommittén

Nya webbsidor lanseras

Välkomna till Rk:s nya sidor. Efter ett drygt halvårs frånvaro öppnar vi nu upp igen. Det mesta är sig likt från den gamla sajten, men

Läs mer »

Silltrutar och gransångare i pdf

Två färska VF-artiklar finns nu tillgängliga här på webben: Olika typer av silltrutar i Sverige – Förslag från Raritetskommittén på hur de bör rapporteras och bedömas (VF 2/2011) samt Gransångare

Läs mer »

Ny ledamot

Efter en andra tjänstgöringsperiod avgår Krister Mild från kommittéarbetet. Krister ersätts av Hans Larsson, Simrishamn. Kommitténs ledamöter samt kontaktuppgifter hittas här.

Läs mer »