BirdLife Sverige Styrelse

Föreningsarbete är lagarbete!

Lotta Berg. Foto: Peter Berglin

Det är föreningens styrelse som har det övergripande ansvaret för att driva föreningens verksamhet och inriktning framåt.

 

Styrelsen ska i första hand arbeta med långsiktiga strategiska frågor, såsom riktlinjer för olika fågelskyddsfrågor, strategier för medlemsvärvning och medlemsvård, påverkansarbete i natur- och miljöfrågor, internationellt samarbete och forskningsfrågor. Detta görs givetvis tillsammans med föreningens olika kommittéer, regionalföreningar, volontärer, anställda och alla medlemmar som på olika sätt engagerar sig i föreningen och i våra vilda fåglar. 

Lotta Berg

Jag fascineras av fåglars färg, form och beteende, och brinner för att dela den rena glädjen i fågelskådningen. Att trivas i naturen innebär också att vi måste arbeta energiskt i olika miljöfrågor, för att även i framtiden kunna njuta av fåglar och biologisk mångfald/Lotta

Christer Johansson

Jag vill få fler att inse vår stora möjlighet att påverka beslut positiva som negativa för fågelskyddet. De ideella rörelserna, där BirdLife är en av de större har en viktig uppgift att tillsammans verka för ett starkt fågelskydd inom alla olika verksamhetsområden där vi är delaktiga. /Christer

Eva Hjärne
Eva Mattsson

Ledamot, AU
eva@birdlife.se

Frida Johnsson
Gunilla Hjort
Karin Forsell
Kjell Carlsson

Jag brinner för frågor som rör biologisk mångfald och naturvård, vilket jag alltid sett som BirdLife Sveriges kärnverksamhet. Den sociala biten i fågelskådandet och föreningslivet är också väldigt viktig – att bygga föreningen både utåt och inåt. Att få se någon enstaka sällsynt fågel är ju heller sällan fel!

Linus Hedh
Ulrik Lötberg
Dennis Kraft
Åke Pettersson